Treeningkoolitus 

Läbiviidud koolitused

2021

24.09 Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele avaliku esinemise koolitus

September- oktoober - Osalusteater 5 EAP (30 AT) läbiviimine ja rakendusteatri mooduli analüüs kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekavas -Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia.

2020

23.09-12.12 Eesti Keele Majaga koostöös foorumteatri metoodikal põhinevat keeleõppe kursuse läbiviimine. Kord nädalas 2 h. 

Märts - september- Avaliku esinemise koolitus "Esinemisjulgus". Kokku toimus 6 kohtumist (18 AT). 

2019

12.11 - Foorumteatri töötoad ja etendused Paikuse politseikoolis “Koos jõuame rohkem!”.

03.05 - AS Ekspress Meedia reklaamiosakonna koolitus müügiinimesetele ja müügijuhtidele. Koolituse eesmärk on osalejatele anda uusi mõtteid ja praktilisi oskuseid oma igapäeva tööd tehes, kliendiga suhtlemisel ja iseenda juhtimisel (kaaskoolitaja Mihkel Reinsalu) (7 AT). 

Veebruar -märts - Foorumteatri läbiviija baaskursus (43 AT).

Märts – aprill-Avaliku esinemise koolitus „Esinemisjulgus“ – Kokku toimus 6 kohtumist (18 AT).

Mai-juuni-Avaliku esinemise koolitus" Enesekindel esineja"- Kokku toimus 6 kohtumist (18 AT). 

26.-27.08.-Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi koolitusel „Avalik esinemine ja meediaga suhtlemine“ avaliku esinemise osa ( 3AT).

2018

12.12 – Foorumteatri etendus Sotsiaalkindlustusameti konverentsil “Vabadus ja vastutus” (Piret Soosaar, Nikolai Kunitsõn, Uku Valner, Marii Noor) Etenduse video:

https://arvamus.postimees.ee/6473886/kuhu-on-joutud-alaealiste-erikohtlemise-reformiga?fbclid=IwAR3_xNH-NvOpXJhG_fT9sPhW-P-yPZsWEx29xFfzt00uKh7epLZyMFEgHxI

11.10 – Foorumteatri etendus HITSA seminaril Võrgustik Võrgutab.

31.10- 28.11- Avaliku esinemise treeningkoolitus „ Enesekindel esineja“. Kokku toimus 6 kohtumist(kaaskoolitaja Mihkel Kangur).

12.09-17.10- Avaliku esinemise treeningkoolitus „Esinemisjulgus“ koosnes 6 kohtumisest (kaaskoolitaja Mihkel Kangur).

4.-5.05 – Foorumteatri süvakursus III moodul.

13.-14.04 – Foorumteatri süvakursuse II moodul.

15.04- 13.06 – Avaliku esinemise treeningkoolitus „Esinemisjulgus“ koosnes 6 kohtumisest (kaaskoolitaja Mihkel Kangur).

12.04 – Foorumteateri koolitus Tartus Müügimeistrid AS (kaaskoolitaja Mihkel Reinsalu).

16-17.03- Foorumteatri süvakursus I moodul.

2.03 – Loovhariduse seminar. Innovatsiooni teemaline töötuba.

28.01 – Meeskonnatöö koolitus MTÜ Talveakadeemias.

20.01 – Foorumteatri etendus Arte Gümnaasiumi lapsevanemate ja õpetajate koostööpäeval.

2017

15.11 – Rahvakooli seminaril ettekanne teemal “5 sammu innovaatilisemate lahenduste suunas”.

10.11 – Kohtla-Järvel rakendusteatri konverents. Foorumteatri töötuba koos etendusega.

5.10 – Viljandi Kutseõppekeskuse õpetajatele foorumteatri töötuba kaasamise teemal.

15.-16.08- Foorumteatri koolitus Pärnus Draamaõpetajate treeninglaagris.

20.-21.05 – Foorumteatri süvakursus III moodul.

22.-23.04 – Foorumteatri süvakursus II moodul.

25.03-26.03 – Foorumteatri süvakursus I moodul.

2.03- Talveakadeemia kaasava modereerimise koolitus Eesti Maaülikoolis.

2015-2017

Coop Eesti Keskühistu koolitus-ja teenindusjuhina koolitus-ja teenindus tegevuste koordineerimine ning sisekoolituste väljatöötamine ja läbiviimine. Antud perioodil viisin läbi kokku ligukudu 100 sisekoolitust teenindajatel üle Eestis. Koolituste teemad: Kaupade väljapanek, toiduhügieen, teeninduskoolitus I, teeninduskoolitus II. Uuendasin teeninduskoolituste koolituskavad ning lõin uued õppematerjalid. Kavandasin e-poe töötajatele kaupade komplekteerimise koolituse.  

2015

16.-17.05 Foorumteatri süvakursus näitlejatele III osa Teatriliidus.

21.-22.03 Foorumteatri süvakursus näitlejatele II osa Teatriliidus.

25.02 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ poolt rahastatud projekt “Huvikoolide Kaasamise Arenguprogramm” (HUKK-AP) koolituse raames Impro- ja foorumteatri töötoa läbiviimine.

30.01 Foorumteatri etendus Õpetajate majas Mandatum Life talvepäeva raames 40 osalejat.

 17.-18.01 Foorumteatri süvakursus näitlejatele I osa Teatriliidus.

2014

25.09 Kasekese Lasteaia hoolekogu koolitus Nõmmel (Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liiduga koostöös, kaaskoolitaja Aivar Haller).

16.10 Kihnu lasteaia hoolekogu koolitus Tallinnas (TLHL, kaaskoolitaja Aivar Haller).

23.11 Lasteaed Päikene hoolekogu Põhja –Tallinnas (TLHL, kaaskoolitaja Aivar Haller).

20.11 Lasteaed Sinilind hoolekogu koolitus (TLHL, kaaskoolitaja Aivar Haller).

2013

06.05 – Foorumteatri etendus MTÜ Ärikatla esilinastusel “See situatsioon kõlab tuttavalt”.

2013 -2014 – 12 foorumteatri etendust üle Eesti projekti Õhtu Ombudsmani raames (Piret Soosaar, Nikolai Kunitsõn, Gertha Teidla-Kunitsõn, Uku Valner, Liisi Randma).

28.08 – Foorumteatri metoodikat tutvustav näidetega loeng Kabala Lasteaed-Põhikoolis Eesti Terviseedenduse Ühingu korraldatud üritusel kohaliku piirkonna lasteaia ja kooli õpetajatele.

14.04 – Foorumteatri koolitus Kaitseliidu noortejuhtidele.

2012

20.06 – Foorumteatri töötuba Eesti Liikumispuuetega Inimeste suvelaagris.

18.04 – Foorumteatri jokkeri koolitus Tartus Lille Majas.

15.04 – Foorumteatri töötuba Keilas Kaitseliidu majas.

14-15.03 – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Foorumteatri jokkeri koolitus I.

12.03 – Foorumteatri töötuba Hansabussi bussijuhtidele Intelligentse Ettevõtte raames.

1-2.03 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Foorumteatri jokkeri koolitus I.

2011

1-2.09 -Käsmus koostöös Tallinna Laste Tugikeskus koolitus „Laste ja noorte kaasamismeetodid“ Õiguskantsleri büroole.

28. 06 -„Kuidas foorumteatrit rakendada koolis maailmahariduse temaatika käsitlemisel“ kogemuslik töötuba õpetajatele (30) ja noortele (5) Võsul MTÜ Mondo Maailmahariduse Suvekoolis.

aprill – juuni - foorumteatri töötoad noortele ja foorumteatri etendused nende vanematele käsitlemaks laste ja vanemate vahelisi probleeme ning vanemate välismaal töötamise temaatikat. MTÜ Ohutõrje Ühing projektis „ Üksinda kodus“ (7 töötuba erinevates Eesti linnades).

2008

04.11,05.11,17.12,18.12- Õppeaine Foorumteater (2 AP) (P2VK.05.101) andmine koos Mari-Liis Velbergiga Tallinna Ülikoolis.