Treeningkoolitus 

Koolitusel osalenute tagasiside

Esinemisjulguse treeningul osalenute tagasiside 2018/2019:

"Sa ei saa arugi, kui palju hakkad kasutama võtteid, millest kursusel räägitakse ja läbi mängitakse/treenitakse."

 Mairold Vaik peaspetsialist Juhtimissüsteemide osakond Veeteede amet


"Esinemistreening avardas vaadet kogu esinemisprotsessi, selle ettevalmistamise ja erinevate võtete osas, mille läbiproovimine andis mulle teadmisi ja julgust avalikult esineda. Soovitan
!"   

Kadri Koort peaspetsialist Eesti Noorsootöö Keskus


"Soovitaksin seda kursust sõbrale ja kolleegile. Vaheldus igapäeva-tööle, mis annab oskusi, millest võib-olla kohe aru ei saa, aga need tulevad õigel ajal kindlasti välja. Kursus on väga sõbralikus keskkonnas."

Kätlin Mänd

Arhitekt, juhatuse liige,
OÜ Puusepp & Mänd


 


"Tegemist on kursusega, mis aitab sul hirmust esinemise ees üle saada."


Ingrid Kiisel õigusdirektor

Nordecon AS


"Tegemist on praktilise  esinemise koolitusega, mille käigus sa õpid ennast avalikult väljendama läbi kindla meetodi. Siin koolitusel ei saa nurgas aega viita, vaid tuleb enda mugavustsoonist välja astuda. Areng on garanteeritud."

Katrin Tõnupärt juhiabi Nord Varaliising


"Kursus oli väga praktiline ja algab harjutustega, ( mitte loenguga!) kohe esimestest minutitest. See võimaldab erinevaid meetodeid enda jaoks avastada ja kohe kehamällu salvestada. Kursusel luuakse väga mugav keskkond katsetamiseks ja vajadusel uuesti ning uuesti proovimiseks."

Riskijuht Andra


Foorumteatri metoodikal kommunikatsiooni koolitustel osalenute tagasiside: 


Sa ei pea oma kohal istuma ja vagusi olema – kui midagi ei meeldi, annad märku ja lähed ise probleemi lahendama. Selline foorumteatri variant, mida Ärikatlas sel suvel vaadata sai, on suurepärane.

DIRECTOR, 2014 september


Olen varsti 70 aastat siin ilmas elanud ning 45 aastat tööd teinud. Aga ma pole midagi sellist varem näinud – selline foorumteater on fantastiliselt innovatiivne! Meid hoiatati, et need olukorrad on nimelt liialdatud, aga siin ei ole mitte ühtegi liialdust – see ongi elu!

Jaan Männik, endine Eesti Panga nõukogu esimees


Foorumteater oli suurepärane leid. Kui alguses ei olnud ma kindel, kuidas küll tagasihoidlikud eestlased niimoodi teatris kaasa mõtlema ja lavale tulema saab, siis Piret Soosaarega kohtudes need kahtlused hajusid.

Piret ja foorumteatri näitlejad mõtlesid etenduse kuni väikeste detailideni läbi ja nad suutsid selle üles ehitada nii, et publikul tekkis aina uusi mõtteid, kuidas tegelaste elukulgu parandada.

Foorumteatri abiga saab inimesi panna suhestuma keeruliste teemadega väga vahetult, lugusid ja inimesi kasutades.

Tean, et tihti kaugena tunduvate keskkonnavaldkonna probleemide puhul võib see olla suureks abiks ja seega loodan, et saan ka tulevikus foorumteatriga koostööd teha.


Piret Väinsalu

MTÜ Eesti Roheline Liikumine


Foorumteatri koolitusel TÜ täiendusõppeprogrammis Tartus küsisime osalejatelt üldise küsimuse „Millistest koolitustest oli Sul õpetajana kõige rohkem kasu?“.

Koolitustel osalejad olid väga rahul programmi mitmekesisusega, väga paljud mainisid Foorumteatrit. Mõned nopped vastustest:


  • Foorumteater oli super!

  • Foorumteater oli huvitav!

  • Foorumteater pani mõtlema situatsioonidele, mis õppetöös ette tulevad.

  • Foorumteater pakkus kõrvaltvaataja pilku igapäevasele tööle


Piia Taremaa

EKMi koolitusprogrammide projektijuht

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut