Treeningkoolitus 

Õppekorraldus

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

  • Treeningkoolitus.ee leheküljel on eelkõige tellimuskoolitused.
  • Koolituse pikkus, täpne sisu ning õppekeskkond kujuneb koostöös tellijaga.
  • Avatud koolituste puhul on kodulehel koolituse info juures  järgmised andmed ja dokumendi:
1) täienduskoolituse õppekava;  
2) täienduskoolitust läbi viiva täiskasvanute koolitaja nimi ja andmed tema kvalifikatsiooni kohta;
3) täienduskoolituse toimumise aeg;
4) täienduskoolituse läbiviimise koht ja aadress;
5) õppemaksu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, sealhulgas õppevahendite kulud;
6) õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
7) õppemaksu tagastamise alused ja kord;
8) vaidluste lahendamise kord.

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

  • Meie koolituste kvaliteedi loojad ja tagajad on meie koolitajad.
  • Koolitajad hoolitsevad selle eest, et õppekavad ja koolitusprogrammid, sotsiaalne ja füüsiline õppekeskkond ning täiendkoolitustegevuse juhtimise protsessid oleksid vastavad seaduse nõuetele.
  • Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus, täiendõpe andragoogikas ning metoodikate osas väljaõpe tunnustatud koolitajatelt. 
  • Erialased täienduskoolitused tagavad koolitajate kvaliteedi ning pideva arengu.
  • Koolituse kestel ja lõpus kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.


LOAKOHUSTUSEGA TÄIENDUSKOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS ANTUD TEGEVUSLOA ANDMED

  • Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number: 201204