Treeningkoolitus 

Õppekorraldus

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

  • Treeningkoolitus.ee leheküljel on eelkõige tellimuskoolitused.
  • Koolituse pikkus, täpne sisu ning õppekeskkond kujuneb koostöös tellijaga.
  • Avatud koolituste puhul ilmub täpne info registreerimise nõuete, õppemahu ja õppekeskkonna kirjeldusega kodulehele.
  • Koolituste õppe sisu ja õpiväljundid on nähtavad iga koolituse tutvustuse all.

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

  • Meie koolituste kvaliteedi loojad ja tagajad on meie koolitajad.
  • Nemad hoolitsevad selle eest, et õppekavad ja koolitusprogrammid, sotsiaalne ja füüsiline õppekeskkond ning täiendkoolitustegevuse juhtimise protsessid oleksid vastavad seaduse nõuetele.
  • Kasutame erialaseid meetodeid, mis hõlmab endas erialast väljaõpet nii Eesti kõrgharidussüsteemis kui ka rahvusvahelisel tasandil.
  • Hariduslik taust, eriväljaõpe pedagoogikas, regulaarsed erialased täienduskoolitused ning arenguvestlused tagavad koolitajate kvaliteedi ning pideva arengu.

LOAKOHUSTUSEGA TÄIENDUSKOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS ANTUD TEGEVUSLOA ANDMED

  • Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number: 201204