Treeningkoolitus 

Loovmeeskonna treening


EESMÄRK

Treeningu ülesanne on meeskonnaga treenida tööpõhimõtteid, mis aitavad ühiseid eesmärke saavutada nii, et säiliks töömotivatsioon ja hea sisekliima. Treeningu põhimõtetest lähtudes saab läbi viia kiiremaid ja efektiivsemaid koosolekuid, ajurünnakuid jm ühised koostöövorme. Need põhimõtted toetavad innovaatiliste lahenduste tekkimist, julgust võtta meeskonnana riske ning oskust saada hakkama tagasilöökidega.

METOODIKA

Treeningutel kasutame Improvisatsiooni (lühend impro) tehnikaid, millel treenimine aitab murda järgmisi barjääre:

  • Hirm (tundmatu ees, kaotada kontrolli, paista rumal välja, vale otsuse ees)
  • Staatus (ülemus räägib esimesena ja alluvad arvavad alati samamoodi, paari kolleegi arvamus määrab ära õiged vastused koosolekul)
  • Mugavustsoonis olek (soov, et kõik toimuks edasi nii, nagu koguaeg on olnud)

Miks just see metoodika toimib nii hästi, et ka Uberi, Facebooki, IBM-i ja Twitteri meeskonnad neid kasutavad?

Improvisatsiooniline teater sai alguse ambitsioonist luua laval reaalajas meeskonnatööna etendus. Et sellise hulljulge eesmärgiga toime tulla, on näitlejatel  ainulaadne ettevalmistus intensiivsete harjutuste põhjal, mis treenivad:

  • Oskust kuulata, märgata ja toetada oma meeskonda
  • Oskust meeskondlikult luua
  • Julgust võtta riske ja oskust tulla toime läbikukkumistega

Et tänapäeva töömaailmas on samad oskused vajalikud, siis kohaldati improteatri prooviruumitehnikad meeskonna treeninguteks ettevõttetes. Järgnevatelt linkidelt leiad näiteid, kuidas just see metoodika on ettevõtteid ja juhte aidanud.

Forbesi artikkel 5 impro põhimõttest juhtide koolitamise 

Kuidas Uberi reklaamivõlur armus improvisatsiooni.

IBM-i impro kogemus

TREENINGUTE ÜLESEHITUS    

Treeningtsükkel koosneb 6 kohtumisest, kestvusega 1,5 h.
Kohtumised toimuvad nädalase intervalliga või tihedamini. Vastavalt tellija soovile.

TREENINGU KOHT

Kuna treening on aktiivõpe ja seda saab teha ruumis, mis on piisavalt suur, et inimesed saaksid vabalt ringi liikuda.

Laudu ei ole vaja, ainult osalejate arvule vastavalt istekohti. Kui ettevõttes on olemas sobiv ruum, saame koolitusi läbi viia teie juures. Kui sobivat kohta ei ole, saame leida just teie jaoks sobiva asukohaga ruumi. 

Viime treeningut läbi ka inglise keeles

KOOLITAJA

Piret Soosaar